Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.network_site_url ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'network_site_url', $url, $path, $scheme )
Parametry: (3)
  • (string) $url The complete network site URL including scheme and path.
    Wymagane: Tak
  • (string) $path Path relative to the network site URL. Blank string if no path is specified.
    Wymagane: Tak
  • (string|null) $scheme Scheme to give the URL context. Accepts 'http', 'https', 'relative' or null.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the network site URL.

Źródło

return apply_filters( 'network_site_url', $url, $path, $scheme );