Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.network_site_new_form ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'network_site_new_form' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the new site form in network admin.

Źródło

do_action( 'network_site_new_form' );