Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.network_site_new_created_user ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'network_site_new_created_user', $user_id )
Parametry:
  • (int) $user_id ID of the newly created user.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a new user has been created via the network site-new.php page.

Źródło

do_action( 'network_site_new_created_user', $user_id );