Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.edit_user_created_user ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'edit_user_created_user', $user_id, $notify )
Parametry: (2)
  • (int) $user_id ID of the newly created user.
    Wymagane: Tak
  • (string) $notify Type of notification that should happen. See wp_send_new_user_notifications() for more information on possible values.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a new user has been created.

Źródło

do_action( 'edit_user_created_user', $user_id, $notify );