Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.show_network_site_users_add_new_form ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'show_network_site_users_add_new_form', true )
Parametry:
  • (bool) $bool Whether to show the Add New User form. Default true.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to show the Add New User form on the Multisite Users screen.

Źródło

if ( current_user_can( 'create_users' ) && apply_filters( 'show_network_site_users_add_new_form', true ) ) :