Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.show_network_site_users_add_existing_form ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'show_network_site_users_add_existing_form', true )
Parametry:
  • (bool) $bool Whether to show the Add Existing User form. Default true.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to show the Add Existing User form on the Multisite Users screen.

Źródło

if ( ! wp_is_large_network( 'users' ) && apply_filters( 'show_network_site_users_add_existing_form', true ) ) {