Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.network_home_url ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'network_home_url', $url, $path, $orig_scheme )
Parametry: (3)
  • (string) $url The complete network home URL including scheme and path.
    Wymagane: Tak
  • (string) $path Path relative to the network home URL. Blank string if no path is specified.
    Wymagane: Tak
  • (string|null) $orig_scheme Scheme to give the URL context. Accepts 'http', 'https', 'relative' or null.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the network home URL.

Źródło

return apply_filters( 'network_home_url', $url, $path, $orig_scheme );