Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.home_url ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'home_url', $url, $path, $orig_scheme, $blog_id )
Parametry: (4)
 • (string) $url The complete home URL including scheme and path.
  Wymagane: Tak
 • (string) $path Path relative to the home URL. Blank string if no path is specified.
  Wymagane: Tak
 • (string|null) $orig_scheme Scheme to give the home URL context. Accepts 'http', 'https', 'relative', 'rest', or null.
  Wymagane: Tak
 • (int|null) $blog_id Site ID, or null for the current site.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the home URL.

Źródło

return apply_filters( 'home_url', $url, $path, $orig_scheme, $blog_id );