wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.user_admin_url › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
user_admin_url ( $path = '', $scheme = 'admin' )
Parametry: (2)
 • (string) $path Optional. Path relative to the admin URL. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (string) $scheme Optional. The scheme to use. Default is 'admin', which obeys force_ssl_admin() and is_ssl(). 'http' or 'https' can be passed to force those schemes.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'admin'
Powrót:
 • (string) Admin URL link with optional path appended.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the URL to the admin area for the current user.Źródło

function user_admin_url( $path = '', $scheme = 'admin' ) {
	$url = network_site_url( 'wp-admin/user/', $scheme );

	if ( $path && is_string( $path ) ) {
		$url .= ltrim( $path, '/' );
	}

	/**
	 * Filters the user admin URL for the current user.
	 *
	 * @since 3.1.0
	 * @since 5.8.0 The `$scheme` parameter was added.
	 *
	 * @param string   $url  The complete URL including scheme and path.
	 * @param string   $path  Path relative to the URL. Blank string if
	 *              no path is specified.
	 * @param string|null $scheme The scheme to use. Accepts 'http', 'https',
	 *              'admin', or null. Default is 'admin', which obeys force_ssl_admin() and is_ssl().
	 */
	return apply_filters( 'user_admin_url', $url, $path, $scheme );
}