wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._admin_search_query › WordPress Function

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
_admin_search_query ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the search query.

A simple wrapper to display the "s" parameter in a GET URI. This function should only be used when the_search_query() cannot.


Źródło

function _admin_search_query() {
	echo isset( $_REQUEST['s'] ) ? esc_attr( wp_unslash( $_REQUEST['s'] ) ) : '';
}