Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_search_query ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
the_search_query ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the contents of the search query variable.

The search query string is passed through esc_attr() to ensure that it is safe for placing in an html attribute.Źródło

function the_search_query() {
	/**
	 * Filters the contents of the search query variable for display.
	 *
	 * @since 2.3.0
	 *
	 * @param mixed $search Contents of the search query variable.
	 */
	echo esc_attr( apply_filters( 'the_search_query', get_search_query( false ) ) );
}