wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._search_terms_tidy › WordPress Function

Od2.9.0
Przestarzały3.7.0
_search_terms_tidy ( $t )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (string) $t Search terms to "tidy", e.g. trim.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Trimmed search terms.
Zdefiniowane na:
Codex:

Formerly used internally to tidy up the search terms.Źródło

function _search_terms_tidy( $t ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.7.0' );
	return trim( $t, "\"'\n\r " );
}