Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._usort_terms_by_id ›

Od2.3.0
Przestarzały4.7.0
_usort_terms_by_id ( $a, $b )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (object) $a
    Wymagane: Tak
  • (object) $b
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (int)
Zdefiniowane na:
Codex:

Sort categories by ID.

Used by usort() as a callback, should not be used directly. Can actually be used to sort any term object.Źródło

function _usort_terms_by_ID( $a, $b ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.7.0', 'wp_list_sort()' );

	if ( $a->term_id > $b->term_id )
		return 1;
	elseif ( $a->term_id < $b->term_id )
		return -1;
	else
		return 0;
}