Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_search_template ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_search_template ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string) Full path to search template file.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve path of search template in current or parent template.

The template hierarchy and template path are filterable via the {@see '$type_template_hierarchy'} and {@see '$type_template'} dynamic hooks, where $type is 'search'.Źródło

function get_search_template() {
	return get_query_template( 'search' );
}