Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.login_form_middle ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'login_form_middle', '', $args )
Parametry: (2)
  • (string) $content Content to display. Default empty.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args Array of login form arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters content to display in the middle of the login form.

The filter evaluates just following the location where the 'login-password' field is displayed.

Źródło

$login_form_middle = apply_filters( 'login_form_middle', '', $args );