Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.type_url_form_video ›

Odn/a
Przestarzały3.3.0
type_url_form_video ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Handles retrieving the insert-from-URL form for a video file.Źródło

function type_url_form_video() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', "wp_media_insert_url_form('video')" );
	return wp_media_insert_url_form( 'video' );
}