Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.login_form_bottom ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'login_form_bottom', '', $args )
Parametry: (2)
  • (string) $content Content to display. Default empty.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args Array of login form arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters content to display at the bottom of the login form.

The filter evaluates just preceding the closing form tag element.

Źródło

$login_form_bottom = apply_filters( 'login_form_bottom', '', $args );