Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_form_top ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'comment_form_top' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the top of the comment form, inside the form tag.

Źródło

do_action( 'comment_form_top' );