Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_form ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'comment_form', $post_id )
Parametry:
  • (int) $post_id The post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the bottom of the comment form, inside the closing </form> tag.

Źródło

do_action( 'comment_form', $post_id );