Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_form_after ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'comment_form_after' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the comment form.

Źródło

do_action( 'comment_form_after' );