Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.bloginfo_url ›

Od2.0.5
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'bloginfo_url', $output, $show )
Parametry: (2)
  • (mixed) $output The URL returned by bloginfo().
    Wymagane: Tak
  • (mixed) $show Type of information requested.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the URL returned by get_bloginfo().

Źródło

$output = apply_filters( 'bloginfo_url', $output, $show );