Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_login_viewport_meta ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
wp_login_viewport_meta ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Outputs the viewport meta tag.Źródło

function wp_login_viewport_meta() {
	?>
	<meta name="viewport" content="width=device-width" />
	<?php
}