wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.logio › WordPress Function

Od1.2.0
Przestarzały3.4.0
logio ( $io, $msg )
Parametry: (2)
  • (string) $io Whether input or output.
    Wymagane: Tak
  • (string) $msg Information describing logging reason.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • error_log()
Zdefiniowane na:
Codex:

logIO() - Writes logging info to a file.Źródło

function logIO( $io, $msg ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'error_log()' );
	if ( ! empty( $GLOBALS['xmlrpc_logging'] ) ) {
		error_log( $io . ' - ' . $msg );
	}
}