Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.xmlrpc.php ›

Funkcje1
XML-RPC protocol support for WordPress


Function Short description
logiologIO() - Writes logging info to a file.