Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.opml_head ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'opml_head' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires in the OPML header.

Źródło

do_action( 'opml_head' );