Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.muplugins_loaded ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'muplugins_loaded' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires once all must-use and network-activated plugins have loaded.

Źródło

do_action( 'muplugins_loaded' );