Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.plugins_url ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'plugins_url', $url, $path, $plugin )
Parametry: (3)
  • (string) $url The complete URL to the plugins directory including scheme and path.
    Wymagane: Tak
  • (string) $path Path relative to the URL to the plugins directory. Blank string if no path is specified.
    Wymagane: Tak
  • (string) $plugin The plugin file path to be relative to. Blank string if no plugin is specified.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the URL to the plugins directory.

Źródło

return apply_filters( 'plugins_url', $url, $path, $plugin );