Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.plugin_dir_url ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
plugin_dir_url ( $file )
Parametry:
  • (string) $file The filename of the plugin (__FILE__).
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) the URL path of the directory that contains the plugin.
Zdefiniowane na:
Codex:

Get the URL directory path (with trailing slash) for the plugin __FILE__ passed in.Źródło

function plugin_dir_url( $file ) {
	return trailingslashit( plugins_url( '', $file ) );
}