Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.before_signup_header ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'before_signup_header' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the Site Signup page is loaded.

Źródło

do_action( 'before_signup_header' );