Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.after_signup_form ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'after_signup_form' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the sign-up forms, before wp_footer.

Źródło

do_action( 'after_signup_form' );