Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.after_signup_user ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'after_signup_user', $user, $user_email, $key, $meta )
Parametry: (4)
 • (string) $user The user's requested login name.
  Wymagane: Tak
 • (string) $user_email The user's email address.
  Wymagane: Tak
 • (string) $key The user's activation key.
  Wymagane: Tak
 • (array) $meta Signup meta data. Default empty array.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a user's signup information has been written to the database.

Źródło

do_action( 'after_signup_user', $user, $user_email, $key, $meta );