Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.before_signup_form ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'before_signup_form' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the site sign-up form.

Źródło

do_action( 'before_signup_form' );