wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.send_frame_options_header › WordPress Function

Od3.1.3
Przestarzałyn/a
send_frame_options_header ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Sends a HTTP header to limit rendering of pages to same origin iframes.Źródło

function send_frame_options_header() {
	header( 'X-Frame-Options: SAMEORIGIN' );
}