Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.send_nosniff_header ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
send_nosniff_header ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Send a HTTP header to disable content type sniffing in browsers which support it.Źródło

function send_nosniff_header() {
	header( 'X-Content-Type-Options: nosniff' );
}