Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_shortlink_header ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
wp_shortlink_header ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Sends a Link: rel=shortlink header if a shortlink is defined for the current page.

Attached to the {@see 'wp'} action.Źródło

function wp_shortlink_header() {
	if ( headers_sent() ) {
		return;
	}

	$shortlink = wp_get_shortlink( 0, 'query' );

	if ( empty( $shortlink ) ) {
		return;
	}

	header( 'Link: <' . $shortlink . '>; rel=shortlink', false );
}