Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.theme_row_meta ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'theme_row_meta', $theme_meta, $stylesheet, $theme, $status )
Parametry: (4)
 • (string[]) $theme_meta An array of the theme's metadata, including the version, author, and theme URI.
  Wymagane: Tak
 • (string) $stylesheet Directory name of the theme.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Theme) $theme WP_Theme object.
  Wymagane: Tak
 • (string) $status Status of the theme.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the array of row meta for each theme in the Multisite themes list table.

Źródło

$theme_meta = apply_filters( 'theme_row_meta', $theme_meta, $stylesheet, $theme, $status );