Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.after_theme_row ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'after_theme_row', $stylesheet, $theme, $status )
Parametry: (3)
  • (string) $stylesheet Directory name of the theme.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Theme) $theme Current WP_Theme object.
    Wymagane: Tak
  • (string) $status Status of the theme.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after each row in the Multisite themes list table.

Źródło

do_action( 'after_theme_row', $stylesheet, $theme, $status );