Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.after_setup_theme ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'after_setup_theme' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the theme is loaded.

Źródło

do_action( 'after_setup_theme' );