Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_theme ›

Od1.5.0
Przestarzały3.4.0
get_theme ( $theme )
Parametry:
  • (string) $theme Theme name.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (array|null) Null, if theme name does not exist. Theme data, if exists.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve theme data.Źródło

function get_theme( $theme ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'wp_get_theme( $stylesheet )' );

	$themes = get_themes();
	if ( is_array( $themes ) && array_key_exists( $theme, $themes ) )
		return $themes[ $theme ];
	return null;
}