Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.setup_theme ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'setup_theme' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the theme is loaded.

Źródło

do_action( 'setup_theme' );