Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.set_url_scheme ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'set_url_scheme', $url, $scheme, $orig_scheme )
Parametry: (3)
  • (string) $url The complete URL including scheme and path.
    Wymagane: Tak
  • (string) $scheme Scheme applied to the URL. One of 'http', 'https', or 'relative'.
    Wymagane: Tak
  • (string|null) $orig_scheme Scheme requested for the URL. One of 'http', 'https', 'login', 'login_post', 'admin', 'relative', 'rest', 'rpc', or null.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the resulting URL after setting the scheme.

Źródło

return apply_filters( 'set_url_scheme', $url, $scheme, $orig_scheme );