Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_current_screen ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
get_current_screen ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (WP_Screen|null) Current screen object or null when screen not defined.
Zdefiniowane na:
Codex:

Get the current screen objectŹródło

function get_current_screen() {
	global $current_screen;

	if ( ! isset( $current_screen ) ) {
		return null;
	}

	return $current_screen;
}