Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_current_theme ›

Od1.5.0
Przestarzały3.4.0
get_current_theme ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve current theme name.Źródło

function get_current_theme() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'wp_get_theme()' );

	if ( $theme = get_option( 'current_theme' ) )
		return $theme;

	return wp_get_theme()->get('Name');
}