Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_current_site_name ›

Od3.0.0
Przestarzały3.9.0
get_current_site_name ( $current_site )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (object) $current_site
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (object)
Zdefiniowane na:
Codex:

This deprecated function formerly set the site_name property of the $current_site object.

This function simply returns the object, as before. The bootstrap takes care of setting site_name.Źródło

function get_current_site_name( $current_site ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.9.0', 'get_current_site()' );
	return $current_site;
}