Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_current_site ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_current_site ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (WP_Network)
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Get the current network.

Returns an object containing the 'id', 'domain', 'path', and 'site_name' properties of the network being viewed.Źródło

function get_current_site() {
	global $current_site;
	return $current_site;
}