Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wpmu_current_site ›

Od3.0.0
Przestarzały3.9.0
wpmu_current_site ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Powrót:
  • (object)
Zdefiniowane na:
Codex:

This deprecated function managed much of the site and network loading in multisite.

The current bootstrap code is now responsible for parsing the site and network load as well as setting the global $current_site object.Źródło

function wpmu_current_site() {
	global $current_site;
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.9.0' );
	return $current_site;
}