Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_current_user ›

Od2.0.3
Przestarzałyn/a
wp_get_current_user ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (WP_User) Current WP_User instance.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the current user object.

Will set the current user, if the current user is not set. The current user will be set to the logged-in person. If no user is logged-in, then it will set the current user to 0, which is invalid and won't have any permissions.Źródło

function wp_get_current_user() {
		return _wp_get_current_user();
	}
endif;

if ( ! function_exists( 'get_userdata' ) ) :