Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.current_filter ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
current_filter ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Hook name of the current filter or action.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the name of the current filter or action.Źródło

function current_filter() {
	global $wp_current_filter;
	return end( $wp_current_filter );
}