Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_broken_themes ›

Od1.5.0
Przestarzały3.4.0
get_broken_themes ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves a list of broken themes.Źródło

function get_broken_themes() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', "wp_get_themes( array( 'errors' => true )" );

	$themes = wp_get_themes( array( 'errors' => true ) );
	$broken = array();
	foreach ( $themes as $theme ) {
		$name = $theme->get('Name');
		$broken[ $name ] = array(
			'Name' => $name,
			'Title' => $name,
			'Description' => $theme->errors()->get_error_message(),
		);
	}
	return $broken;
}