Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_allowed_themes ›

Od3.0.0
Przestarzały3.4.0
get_allowed_themes ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (array) $themes Array of allowed themes.
Zdefiniowane na:
Codex:

Get the allowed themes for the current site.Źródło

function get_allowed_themes() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', "wp_get_themes( array( 'allowed' => true ) )" );

	$themes = wp_get_themes( array( 'allowed' => true ) );

	$wp_themes = array();
	foreach ( $themes as $theme ) {
		$wp_themes[ $theme->get('Name') ] = $theme;
	}

	return $wp_themes;
}